Celokeramika představuje dosavadní vrchol, co se týče moderních trendů v estetické stomatologii. Absence kovového podkladu, který je v tomto případě nahrazen buďto zirkonoxidovou nebo lithium disilikátovou kapnou či konstrukcí, zaručuje perfektní estetiku. Zirkonoxid ovšem představuje finančně nejnáročnější alternativu (keramika na zirkonu vyjde o mnoho dráž než na kovu, na druhou stranu je podstatně lehčí než kov). Dodnes je to jeden z nejdiskutovanějších materiálů; spory se týkají zejména jeho životnosti. Ve srovnání s nejrozšířenější metalokeramikou je zásadní předností celokeramiky propustnost světla i barev, což se v určité míře projevuje „přebíráním“ základního zbarvení z podkladu korunky či estetické fasety (tím je myšlen vlastní napreparovaný zub, nikoli například kovový čep – ten se samozřejmě vždy snažíme „zneviditelnit“). Trpí-li pacient nevzhlednými vlastními zuby v oblasti úsměvu (ulámané či okousané řezací hrany, různá zbarvení, atd.), můžeme jeho problém celkem snadno vyřešit právě estetickými fasetami. Jde o nejméně invazivní řešení. Není nutné preparovat celý zub – lékař provede lehké zbroušení přední a řezací části korunky a jejího horního okraje v rozsahu 0,8 mm, z čehož plyne, že zůstává zachována i velmi tenká vrstva vlastní skloviny. Na takto připravené zuby pak lékař přiadaptuje námi zhotovené lithium disilikátové fasety. V některých případech dokonce není preparace vůbec nutná. Naše laboratoř tyto služby poskytuje od 1. května 2014 a cenově se nijak zásadně nevzdalujeme léta používané metalokeramice. K uspokojení potřeb pacientů i lékařů používáme systém IPS e.max Press a IPS e.max Ceram – je vhodný na samostatné korunky nebo maximálně tříčlenné můstky, s omezením využití nanejvýš po druhý třenový zub. V případě striktního požadavku na zirkonový podklad jsme připraveni vyhovět i takovémuto přání – zde není problém zhotovit i rozsáhlejší můstky. Jak lithium disilikátové, tak i zirkonové kapny a konstrukce můžeme nechat zhotovit ve frézovacím centru Microdent, ovšem za cenu vyšší finanční náročnosti výrobku, než v případě laboratorního zhotovení.

Na fotografii je vyobrazena celokeramická korunka zhotovená presovací technologií e.max Press. Tento postup zhotovení nám zajistí především neobvyklou estetiku a extrémní pevnost (400 MPa) oproti jakékoli korunce, vrstvené kteroukoli keramikou na nejrůznějších typech podkladu (80 – 125 MPa). Ukázkové práce jsou k nahlédnutí v naší laboratoři. 🙂

Největším přínosem systému je možnost frézování konstrukce nejenom z lithium-disilikátu, ale především ze zirkonoxidu, což je určitě jeden z největších pokroků v historii stomatologie. Abychom však uváděli věci na pravou míru: zirkon je sice velmi pevný, ovšem keramika na něm vrstvená je pevná zhruba srovnatelně s tou, která je používána v případě metalokeramiky. Přesto je ale takto zhotovená práce méně náchylná k chippingu (odštipování keramiky) než na kovové konstrukci, tudíž je její životnost podstatně vyšší! Za další sledujeme i nesrovnatelný rozdíl mezi metalokeramickou a celokeramickou náhradou z estetického hlediska.